تنباکو ها و یاس

تنباکوها و یاس

قسمت اول :

خاک به سرت کنند که هیچی توی دلت بند نمی شود

به جهنم که فکر می کرد شام را با من می خورد و حال را با یکی دیگر می کند

برگشت طرفم  لبخند شیرینی دوباره نشست توی صورتش

پدرم می گفت قدیم ها رسم بود تنباکو را بغل گل یاس می خوابوندن تا عطر یاس بگیره

هیچ وقت یاس بوی تنباکو نمی گرفت…با من ازدواج می کنی ؟

آنقدر غافلگیر شده بودم که بی اختیار گفتم : آره … یعنی نه … چی پرسیدی ؟

این بار بدون این که لبخندی بزند گفت :

چیزی که شنیدی ار ته دلم گفتم .. روش فکر کن.

منتظر نشد تا از دعوتش برای شام تشکر کنم .. خداحافظی کرد و یقه بارانی را بالا داد و راه افتاد.

برگرفته از کتاب زیبای تنباکوها و یاس

مهرام بهین

پاسارگاد تاباک شعبه میرداماد

index (2)

دخانیات و ادوات وابسته

نشانی شعبه پاسارگاد تاباک میرداماد:

بلوار میرداماد جنب مترو میرداماد مجتمع رز میرداماد طبقه دوم واحد TS12

تلفن:  26403383     همراه: 77 000 22 0935

وب: http://www.pasargadtabac.com

نوشته های مرتبط

یک نظر

  1. جالب بود…متن گیرایی خاصی داشت

جوابی بنویسید