Fire Dance

یک نظر

  1. ه .. smoking kills سموگینگ کیلز !!!
    چی می گیه این یارو ؟
    انگار فراره یه هزار سال عمر کنیم .
    این قدر بدم میاد از این ///////// که روی قوطیا می نویسند .
    یه جا می خوندم که می گفت درسال بیشتر ین مرگ و میر آداما از کشته شدن توسط گاوهای وحشی در سال!!! خیلی بیشتر از تصادف اونا با ماشین هاست . حالا خودتون فکرشا بکنید ببیبینید جساب دست کیه ؟

جوابی بنویسید